De Bewuste Meerwaarde is een vereniging welke door vastlegging in de statuten is bekrachtigd op 21 juni 2019 te Barneveld.
Deze statuten door de vereniging inzichtelijk gesteld voor al haar leden en bezoekers.